«Γιατί δεν έχουν τα γοργά καράβια των Φαιάκων σαν τ’ άλλα τα πλεούμενα τιμόνια ή κυβερνήτες, μον’ βρίσκουν έτσι μόνα τους τη σκέψη των ανθρώπων και ξέρουν όλων τα χωριά, τα καρπερά χωράφια, και γοργοτάξιδα περνούν της θάλασσας τα πλάτια […]» Ομήρου, Οδύσσεια.

A pioneering university research laboratory performing multidisciplinary & interdisciplinary research dealing with both the theoretical and practical aspects of smart mobility and intelligent transportation systems.

Ένα πρωτοποριακό πανεπιστημιακό ερευνητικό εργαστήριο που διεξάγει διεπιστημονική έρευνα τόσο στις θεωρητικές όσο και στις πρακτικές πτυχές της έξυπνης κινητικότητας και των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου

Smart Mobility

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών της πληροφορικής, της ρομποτικής και των επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών με στόχο την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία των ατόμων ή των εμπορευμάτων.

Έχουν εφαρμογή σε χερσαία, θαλάσσια και εναέρια συστήματα μεταφορών με στόχο την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία ατόμων και εμπορευμάτων.

Αντικείμενο

Σκοπός του εργαστηρίου “Smart Move” είναι η υποστήριξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται με τις φάσεις σχεδίασης και βελτιστοποίησης ενός ευφυούς συστήματος μεταφορών.

Το εργαστήριο αυτό είναι μοναδικό στον ελλαδικό χώρο και πρωτοπόρο σε διεθνές επίπεδο, εκτελεί διεπιστημονική έρευνα τόσο στις θεωρητικές όσο και στις πρακτικές πτυχές της έξυπνης κινητικότητας και των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια του εργαστηρίου «smart move» εστιάζει στην προαγωγή της γνώσης και  ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Οι Υπηρεσίες μας

Το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (SMART MOVE) προσφέρει υπηρεσίες, όπως:

Δραστηριότητα

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (SMART MOVE) εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Ολιστική σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών.

  • Σχεδιασμός κίνησης για αυτόνομα ρομποτικά συστήματα.

  • Nαυτιλιακή πληροφορική & ναυτικές τεχνολογίες.

  • Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων εφοδιαστικής.

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.

  • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμης δεδομένων και συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων της ευφυούς κινητικότητας.

  • Σχεδίαση συνεργατικών ολοκληρωμένων πακέτων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών με στόχο την έξυπνη κινητικότητα και τις πολυτροπικές μεταφορές.

Τελευταία Νέα

1ο Aegean RoBoat Race

Την Τετάρτη 12 Ιουλίου στη Σύρο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το [...]

Ημερίδα Ναυτικής Τεχνολογίας

Ημερίδα στη Ναυτική Τεχνολογία. Ερευνητικά αποτελέσματα και ανοιχτές προκλήσεις.