Διπλωματικές

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών διαθέτει πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από φοιτητές της Σχολής. 

Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν ενα ευρύ επιστημονικό φάσμα θεμάτων σχετικών με την ύλη των διδασκόμενων από το Εργαστήριο μαθημάτων.

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών δημοσιεύονται στην ενότητα αυτή, η οποία ανανεώνεται τακτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σπουδαστές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική,  παρακαλούνται να διαβάσουν τις περιγραφές των διπλωματικών εργασιών και κατόπιν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να κανονίσουν συνάντηση.

Θέματα Διπλωματικών

Διδακτορικά

Το Εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών στα επιστημονικά πεδία που καλύπτει.

Υποψήφιοι διδάκτορες χρειάζεται να πληρούν τα παρακάτω:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Μηχανικού Σχεδιασμού ή Μαθηματικά
  • Γνώσεις προγραμματισμού και λογισμικού, όπως: οι γλώσσες C / C++ / Python, συστήματα Linux και open source εργαλεία  (ROS).
  • Γλώσσες: Αγγλικά

Οι ενεργοί διδακτορικοί φοιτητές του Εργαστηρίου είναι:

Alex Troupiotis
Alex Troupiotis